Zpracování krajinářské fotografie: 2. díl - Kontrast jasové složky

Úpravou kontrastu jasové složky začínají první úpravy fotografie v editoru po převodu z RAW konvertoru, po provedeném ořezu, narovnání horizontu, srovnání vad objektivu, případně odstranění šumu. Po celou dobu se budeme řídit zásadou, že úpravy kontrastu budou zcela odděleny od barevných úprav, nesmí mít jakýkoli vliv na barvy. Podívejme se nyní na konkrétní postupy, kterými vylepšíme kontrast snímku.

 

Úvod

Úprava kontrastu jasové složky je komplexní záležitost, protože zvýšení kontrastu se netýká celé fotografie globálně. Každý způsob zvýšení kontrastu působí na její jinou část. Správně provedený kontrast jasové složky je to, co dává fotografii její zajímavost a výraz. Obecně lze říci, že úprava kontrastu je mnohem složitější záležitost, než úprava barev.

Nyní si řeknete - vždyť je to jednoduché, ve Photoshopu je přece nástroj jas a kontrast, tak ho použiji a je to. Ano, je - ale to nejhorší, co se dá udělat!

Podívejme se nyní na jednotlivé způsoby vylepšení kontrastu a jejich působení na rozdílné části fotografie. Budou uvedeny v posloupnosti tak, jak budou vytvářet jednotlivé vrstvy. U každého druhu kontrastu bude pochopitelně nutné použít speciální masku.

 

1. Automatický kontrast (monochromatický kontrast) - tento způsob kontrastu vylepšuje fotografii zcela automaticky tím, že přizpůsobí rozsah tónů celému histogramu. Zjednodušeně řečeno nejtmavší tón fotografie se posune na histogramu k levému okraji, čímž se zvýší rozsah od středních tónů k tmavým, nejsvětlejší tón se posune k pravému okraji histogramu, čímž se zvýší rozsah od středních tónů ke světlým. U správně vyvážených fotografií za dobrého světla a podmínek, kde je využit téměř celý histogram, budou změny jen minimální. Je to nejjednodušší, ale velice účinný a zcela bezpečný způsob vylepšení fotografie. Je ovšem nutné použít masku, která bude bránit až příliš extrémním posunům v histogramu, zvláště u fotografií, kde převažují hlavně střední tóny (mlhovky).

 

2. Adaptivní kontrast (kontrast středních tónů, globální kontrast) - základní kontrast ve středních tónech, který se provede pomocí nástroje křivky (s-křivka), rovněž je nutné použití masky, kde jsou skryty nejsvětlejší a nejtmavší části snímku, které tímto kontrastem nebudou ovlivněny. Tento způsob bude mít částečně podobný efekt jako automatický kontrast, dojde také k posunu tónů v histogramu, ale posun je již omezen výhradně na střední tóny. Název adaptivní kontrast se používá z důvodu, že nejde pouze o klasickou s-křivku, která by vzhledem k jejímu průběhu ovlivňovala také světla a stíny, ale pomocí masky je kontrast "zadaptován", přizpůsoben pouze a výhradně na střední tóny odkud jeho efekt plynule slábne.

 

3. Kontrastní maska (dynamický kontrast) - tento kontrast se týká pouze tmavých a světlých částí fotografie. Prosvětluje stíny, ztmavuje světla a zvýrazňuje tak detaily, které jinak zanikají. Při správném použití dochází až k dramatickému zvýšení kontrastu ve světlech, např. u mraků na obloze. Je to nejvýraznější způsob jakým lze zvýšit kontrast, doplňuje oba předchozí. Princip tohoto kontrastu je ovšem v tom, že stíny prosvětlí a světla ztmaví nikoli jen tam, kde jsou opravdu tmavé nebo světlé tóny (tím by tóny začly splývat a kontrast by se snížil), ale pracuje plynule i v jejich okolí. Toho je docíleno speciální rozostřenou maskou, která sebou ovšem přináší i jeden nepříjemný, ale řešitelný problém.

 

4. Kontrast černé (kontrast černého bodu) - tento způsob kontrastu završuje tři předchozí. Týká se pouze tmavších tónů a nastavuje správně tzv. černý bod histogramu. Tímto kontrastem si určíme, jak tmavé chceme mít tmavé tóny. Uplatní se především pro fotografie určené pro tisk, ale vylepší i fotografie v obrazovkovém rozlišení, kde chceme dosáhnout opravdu výrazného kontrastu. Není možné ho provádět na LCD panelech s TN technologií, kde tmavé tóny splývají, jeví se světlejší než ve skutečnosti a není tedy možné odhadnout správnou míru účinku. Na TN panelech bychom měli tendenci tento kontrast příliš zvýraznit. Zcela tmavé tóny, které se již blíží černé bude nutné ochránit maskou.

 

5. Lokální kontrast - neprovádí se na začátku úprav, ale až na snímku zmenšeném (zvětšeném) na finální velikost. Lokální kontrast je odvozen od doostřující funkce unsharp mask a pracuje podobně jako doostření - zvyšuje kontrast kolem výrazných přechodů v jasové složce (hran), ale pracuje s podstatně větší oblastí kolem těchto přechodů a je potlačen doostřující efekt a ponechán mírný kontrastní účinek. Maskou nebo podmíněným prolnutím vrstvy je nutné chránit nejsvětlejší a nejtmavší místa, kde by došlo ke ztrátě detailů vlivem přepalů. Lokální kontrast je tedy s-křivka provedená lokálně kolem hran (přechodů jasů) a bez omezení na tóny (chrání se jen vznik přepalů na obou krajích histogramu), zatímco s-křivka adaptivního kontrastu působí globálně a je omezena výhradně na střední tóny.

 

Účinnost jednotlivých druhů kontrastu

 

 

Zabránění barevným změnám

Řídím se zásadou, že úpravy kontrastu jasové složky mají být oddělené od úprav barev. Pokud se použije automatický kontrast nebo kontrast středních tónů, tak se společně s kontrastem budou zvýrazňovat i barvy. Dochází k tzv. falešné saturaci. Později uvidíme, že toto je nejhorší způsob, jak barvy zvýraznit a bude nutné tomuto jevu zamezit.

Řešení je naštěstí velice jednoduché - u všech vrstev, kde chceme zamezit jakýmkoli barevným posunům použijeme režim prolnutí luminosity (světlost). V tomto režimu bude z vrstvy pozadí (kde máme fotografii) použit odstín a sytost barev, které tak zůstanou beze změny a z vrstvy úprav se použije pouze jasová (tonální) informace.

 

Ukázka správně provedeného kontrastu

Na následujících dvou ukázkách vidíte snímky, na kterých ještě nebyly provedeny žádné úpravy kontrastu - po konverzi z RAW formátu. Upraveny jsou pouze barvy, a to pouze proto, aby bylo možné porovnání s finálním výsledkem (upravovat barvy před kontrastem je pochopitelně nesmysl, ale zde to pro ukázky bylo nutné).

Kontrast je opravdu minimální a přitom oba snímky potřebují silný kontrast. Po najetí myší na fotografie se zobrazí jejich zpracovaná finální verze, na které byly provedeny postupně různé druhy kontrastu.

Výsledku bylo docíleno dále popsanými úpravami a výslednou podobu první fotografie ve větším rozlišení si můžete prohlédnou na serveru photoextract.com.

 

Úprava kontrastu

 

Úprava kontrastu

 

A nyní podrobněji k jednotlivým postupům:

 

Účel: Rozšíření tónů na celý histogram, dojde k automatickému vylepšení kontrastu, především u fotografií focených za horších podmínek, kde v histogramu chybí tóny v některé jeho části.

Dostupnost ve Photoshopu: Z nabídky Image - Auto Contrast (Alt+Shift+Ctrl+L). V české verzi Obraz - Kontrast automaticky.  V tomto případě ale dojde i barevným posunům, je tedy nutné pracovat na kopii vrstvy v režimu prolnutí luminosity. Mnohem lepší je použít vrstvu úprav úrovně nebo křivky - na paletě Vrstvy kliknout dole myší na ikonu Create new fill or adjustment layer (vytvořit novou vrstvu úprav) a vybrat úrovně nebo křivky. Poté provést funkci Auto.

Nejprve je nutné nastavit správný způsob, jakým se bude automatický kontrast provádět. V úrovních zvolíme tlačítko Options (volby) a nastavíme Enhance monochromatic contrast (zlepšit monochromatický kontrast). Ve Photoshopu CS4 se k volbě dostaneme také přes paletku Adjustments (úpravy) a klepnutím myší na tlačítko Auto se současně stisknutou klávesou Alt. Zatrhneme také volbu Save as defaults (Uložit jako výchozí). Photoshop bude nadále v úrovních a křivkách používat tento způsob jako výchozí. Dva další způsoby automatického kontrastu vždy mění i barevný odstín. V režimu luminosity by sice k žádným posunům nedošlo, ale máme správné výchozí nastavení a nemusíme se sem již vracet. Všechny ostatní volby ponecháme tak, jak jsou.

 

Nastavení automatického kontrastu

 

Aplikace jako vrstva úprav: Ano, autokontrast lze použít na vrstvě úprav úrovně nebo křivky.

Maska: Používá se speciální maska, která vychází z rozdílu od střední šedé barvy. Střední šedá je v masce bílá, úprava zde bude prováděna naplno a směrem na obě strany - k tmavým i světlým tónům bude úprava plynule slábnout. Celá maska se po provedeném autokontrastu ještě zvýrazní pro lepší odstupňování úpravy. Toto je nesmírně důležité, protože málo kontrastní fotografie, např. mlhovky nebo vzdálená krajina v modrém oparu, by získaly zcela nepřirozenou podobu. Díky této masce můžeme úpravu provádět zcela automaticky, bez jakýchkoli korekcí a dokonce i bez kontroly výsledku, což je ideální pro automatické akce. Funkce může selhat pouze u speciálních fotografií, např. uměleckých, kde je nízký kontrast záměr, nebo u portrétů. V krajinářské fotografii, architektuře, reportážní atd. je díky masce postup naprosto bezpečný.

V přiložených akcích níže je použito pouze podmíněné prolnutí vrstvy pro ochranu tmavých a světlých tónů krajů histogramu, maska není k dispozici. Jak se vytvoří maska, je naznačeno v odstavci výše - zkuste přijít na svůj vlastní postup a ověřte si, že funguje na různých typech fotografií.

Postup:

Nejprve se provede výběr tónů, kterých se bude kontrast týkat (příprava masky). Provede se nová vrstva úprav úrovně nebo křivky, na které se z výběru automaticky vytvoří maska. Zvolíme volbu Auto, tím bude proveden automatický kontrast. Po tomto kroku se provede další úprava masky, která zabrání extrémnímu rozšíření histogramu. Na vrstvě se nastaví režim prolnutí luminosity (světlost), aby nebyly ovlivněny barvy. V akcích níže je místo masky použito podmíněné prolnutí vrstvy, kde jsou chráněny tmavé a světlé tóny. Tato ochrana ovšem není zdaleka tak účinná jako maska.

Poznámka: Při této úpravě kontrastu dochází k roztažení tónů a může docházet k posterizaci, není tedy příliš vhodný pro úpravy již fotoaparátem zpracovaných JPEG souborů. Pokud bychom takto chtěli upravovat fotografie, které byly zpracovány softwarem přístroje, je nutné nejprve soubory převést do 16 bitů.

Na následující ukázce se podíváme, jakého účinku může automatický kontrast dosáhnout. Na fotografii je z rozhledny město přiblížené teleobjektivem, podmínky byly špatné, světle šedá obloha, v dálce vše skryté v modrošedém oparu, takže výsledek je zcela nekontrastní. Po najetí myší na fotografii se zobrazí provedená úprava pomocí automatického kontrastu.

 

Původní fotografie se špatným kontrastem

Původní fotografie zcela bez kontrastu a výsledek úpravy. Zvýšením kontrastu zdánlivě došlo k potlačení barev. Ve skutečnosti jsou barvy, respektive jejich odstín a sytost, zcela nedotčeny (snímek  po kompletním zpracování dopadl poměrně dobře - prohlédnout)

 

Na další ukázce je vlevo histogram původní histogram fotografie a vpravo histogram upravené fotografie. Je zřetelné, že kontrast byl minimální, levá polovina histogramu neobsahuje téměř žádná data. Úpravou je vše "opraveno".

 

Porovnání histogramu
Histogram původní a upravené fotografie

 

Účel: Celkové zvýraznění kontrastu fotografie s ochranou světlých a tmavých tónů, základní kontrast, který je aplikován přibližně ve středních tónech snímku, světlé a tmavé tóny jsou chráněny maskou.

Dostupnost ve Photoshopu: Ve Photoshopu tento kontrast provedeme pomocí nástroje křivky - nabídka Image - Adjustment - Curves (obraz - přizpůsobení - křivky), kde je předdefinováno několik křivek pro zvýšení kontrastu, které můžeme dále upravit.

Aplikace jako vrstva úprav: Ano, kontrast i křivky lze použít jako vrstvu úprav.

Maska: Používá se maska, která chrání světlé a tmavé tóny. Návodů na vytvoření masky pro adaptivní kontrast existuje více, někdy se používá i rozostřená maska, která je o něco účinnější, ale může vytvářet světlé obrysy kolem tmavých objektů (halo). Proto se nehodí do automatických akcí. Místo masky lze použít i podmíněné prolnutí vrstvy, které je ovšem méně účinné než maska. V automatických akcích se navíc maska vytváří variabilně a je přesně přizpůsobena konkrétní fotografii, podmíněné prolnutí vrstvy je pak pro každou fotografii pouze přibližné.

V přiložených akcích níže je použito pouze podmíněné prolnutí vrstvy pro ochranu tmavých a světlých tónů snímku. Zkuste sami přijít na způsob, jakým by se maska vytvořila - řešení je naznačeno u automatického kontrastu, jediný rozdíl je v tom, že maska se po provedení kontrastu již dále nemění.

Postup:

Provede se výběr středních tónů a poté se provede nová vrstva úprav křivky. Z výběru bude automaticky vytvořena maska. U křivek můžeme vybrat jednu z přednastavených pro kontrast, kterou si upravíme dle potřeby. Na vrstvě nastavíme režim prolnutí luminosity a pokud nebyla použita maska, nastavíme podmíněné prolnutí vrstvy.

 

Nastavení automatického kontrastu

 

Poznámka: Při této úpravě kontrastu (platí pro použití křivek obecně) dochází k roztažení a kompresi tónů a může docházet k posterizaci. Není tedy příliš vhodný pro úpravy již fotoaparátem zpracovaných JPEG souborů, nutností je pak pracovat v režimu 16 bitů.

Účel: Prosvětlení stínů a vytažení detailů ve světlých částech snímku. Správně použitá kontrastní maska je nejúčinnější zvýraznění kontrastu. Efekt někdy může být skutečně až dramatický.

Kontrastní maska má tak velký efekt, že používám několik jejich variant:

- kontrastní maska HDR - velice silný efekt, může ale vytvářet halo, které je potlačeno jen do jisté míry

- kontrastní maska pro interiéry - naprosto potlačený halo efekt, který by se projevil kolem větších ploch (nábytek...)

- kontrastní maska základní - velice účinná, halo efekt z největší části potlačen, pro automatické akce

- kontrastní maska pro finální výsledky - speciálně upravená varianta masky pro obrázky v nižším rozlišení

Dostupnost ve Photoshopu: Kontrastní maska ve Photoshopu není přímo použitelná nikde z nabídky, ale lze použít Image - Adjustment - Shadow/Highlight (obraz - přizpůsobení - světla a stíny). Sice funguje podobně, má víc (zbytečných) nastavení, ale výsledek je opravdu špatný, ba spíše velice špatný. Žádným způsobem nepotlačuje výrazné halo, které vzniká kolem objektů díky rozostřené masce a úpravu nelze použít jako nedestruktivní vrstvu, zároveň zkresluje barvy a nesmyslně nabízí dosycení barev. Za takovouto náhradu kontrastní masky by se autoři měli opravdu stydět.

Aplikace jako vrstva úprav: Ne - s běžným postupem, existuje ovšem speciální postup kontrastní masky, který jako vrstvu úprav použít lze.

Maska: Záleží jaký postup zvolíme. Buď se použije postup s maskou nebo se použije vrstva v režimu overlay. Každopádně jak maska, tak vrstva overlay musí být rozostřená, aby byly zesvětlovány a ztmavovány i okolní tóny. Právě toto rozostření masky přináší velký problém - vytváří světlé obrysy kolem tmavých objektů a tmavé obrysy kolem objektů světlých - vzniká tzv. halo. Existuje ovšem postup, jak tomuto nepříjemnému efektu zabránit. V akcích u tohoto článku je použit postup s overlay vrstvou, kde může vznikat halo a výsledek je tedy potřeba kontrolovat.

Postup:

Základní kontrastní maska (světla i stíny dohromady): Vytvoříme kopii vrstvy pozadí (Ctrl+J) a převedeme ji do odstínů šedi funkcí destaturate - odbarvit (Ctrl+Shift+U). Provedeme inverzi vrstvy funkcí invert - invertovat (Ctrl+I) a nastavíme způsob prolnutí overlay (překrýt). Nastavíme průhlednost (krytí) 50 %, abychom v závěru mohli efekt zdůraznit nebo zeslabit a vrstvu pojmenujeme Kontrastní maska. Obrázek se nyní jeví plochý, bez kontrastu a s nepřirozenými barvami. Proto nakonec provedeme rozostření vrstvy (Filter - Blur - Gaussian Blur / Filtry - Rozostření - Gaussovské). Poloměr bude u každé fotky jiný, přičemž u větších fotek bude větší. Použitelné hodnoty jsou zhruba od 30 výše, u fotografií ve vysokém rozlišení jsou ideální vyšší hodnoty (40-80). Účinek změny poloměru posuvníkem můžeme ihned pozorovat na fotografii.

Vylepšená kontrastní maska (světla a stíny odděleně): přesný postup nebudu dopodrobna uvádět (lze vyčíst z akcí), je podobný jako u základní masky, ale postup se provede zvlášť pro stíny a zvlášť pro světla, u nich je pak možné nastavit jiné hodnoty a intenzitu. Akce ke stažení obsahuje oba způsoby.

Kontrastní maska může mít mnoho variant pro různé účely. Největší problém kontrastní masky - vznik halo efektu může být velice nepříjemný a je řešitelný jen poměrně složitým postupem. Řešení ovšem nabízí sám Photoshop bez potřeby instalace jakýchkoli další filtrů nebo skriptů.

Tento kontrast se používá především u fotografií připravovaných pro tisk. Týká se pouze škály tmavších tónů, které je někdy potřeba ještě více ztmavit, odstupňovat. Jeho další použití může být po provedené kontrastní masce, kde byly prosvětleny stíny, včetně těch nejtmavších tónů, které tímto kontrastem opět vrátíme do jejich původní pozice v histogramu. Použití také přichází v úvahu u krajinářských fotografií focených v tzv. zlaté hodině při východu nebo západu slunce, kdy je scéna vysoce kontrastní, a tímto docílíme ještě dalšího zesílení kontrastu. Další použití je u plochých fotografií pořízených s bleskem, kde jsou tmavší tóny zastoupeny jen minimálně, zde pak provedeme kontrast podstatně silněji a fotografie získá přirozenou podobu.

Jak již bylo výše zmíněno, nemá smysl se o tento způsob kontrastu pokoušet na obyčejných LCD monitorech s TN technologií, kde tmavší tóny, s kterými se pracuje není možné správně zobrazit, splývají do stejného tónu a většinou jsou zobrazeny podstatně světlejší než mají správně být. Na TN panelech by zobrazení bylo jen velice přibližné.

Podrobný popis, jak se s tmavými tóny pracuje je nad rámec tohoto článku. Jedná se o speciální postup, žádné křivky, jas, ani jakýkoli jiný druh kontrastu.

Akce pro tento druh kontrastu není součástí akcí ke stažení.

Účel: Finální zvýraznění kontrastu celého snímku. Tento způsob neprovádíme na začátku úprav, ale až po finálním zmenšení a ostatních úpravách.

Dostupnost ve Photoshopu: Použije se doostřovací funkce neostrá maska (unsharp mask) - nabídka Filters - Sharpen - Unsharp mask (filtry - zostření - doostřit).

Aplikace jako vrstva úprav: Ne. Provádíme vždy na kopii upravované vrstvy (pozadí) nebo na sloučených vrstvách. Ve Photoshopu od verze 10 můžeme použít tzv. chytré filtry (smart filters), které umožní nastavené hodnoty filtrů ještě dodatečně měnit, takže se filtry chovají podobně jako vrstvy úprav.

Maska: Používá se maska, která chrání nejsvětlejší a nejtmavší místa, kde by další zesílení kontrastu už vedlo k přepalům. Místo masky je možné rovněž použít podmíněné prolnutí vrstvy.

Postup: Vytvoříme kopii vrstvy, na které budeme lokální kontrast provádět (Ctrl+J). U této nové vrstvy nastavíme režim prolnutí na luminosity (světlost), abychom neovlivnili barvy. Snížíme krytí vrstvy např. na 70 %, abychom mohli sílu efektu případně dodatečně upravit. Přejdeme do nabídky Filters - Sharpen - Unsharp mask. Hodnoty se budou nastavovat zcela jinak než pro doostření. Zatímco u doostření se parametr míra (amount) nastavuje na vysoké hodnoty a parametr poloměr (radius) na velice nízké, v tomto případě je tomu obráceně. Hodnotu míra nastavíme zpravidla 20-50 a hodnotu poloměr 40-100, opět dle velikosti fotografie. Hodnoty lze měnit posuvníky a zároveň sledovat náhled.

Dále je potřeba ochránit nejsvětlejší a nejtmavší místa fotografie, aby nedocházelo k přepalům ve světlech a stínech (clipování kanálů) - jak toho docílíme bez použití masky? Pravým tlačítkem myši klepneme na vrstvu a zvolíme Blending Options (volby prolnutí). Dostáváme se do podrobných možností nastavení prolínání vrstev. Zajímat nás bude položka Blend if (prolnout když), kde můžeme omezit prolnutí v nejsvětlejších a nejtmavších místech, kde provedená úprava nebude mít vliv. Podmínku můžeme nastavit na aktuální vrstvu s filtrem (this layer) i na podkladovou vrstvu (underlaying layer) - u vrstev úprav je většinou nutné používat nastavení u podkladové vrstvy. U obou vrstev je vpravo a vlevo posuvník, který lze pomocí držení klávesy Alt a pohybem myši rozdělit na dva. Toto rozdělení je důležité, aby byl přechod plynulý. Vnitřní okraj (blíže ke středu) pak označuje, odkud se má podmíněné prolnutí provádět a vnější okraj kde má prolnutí zcela skončit. Přibližné finální nastavení je vidět na následujícím obrázku, hodnoty je dle potřeby možno pochopitelně změnit nebo provést jen na jedné z obou vrstev.

 

Nastavení podmíněného prolnutí vrstvy

Nastavení podmíněného prolnutí vrstvy pro ochranu světel a stínů

 

Důležité upozornění: Tento kontrast může vytvářet halo efekt kolem objektů! Bohužel neexistuje způsob, jak tomu zabránit (na rozdíl od kontrastní masky). Proto je nutné tento kontrast neprovádět příliš silně. Částečně efekt omezíme (ale zároveň trochu snížíme také kontrast) tím, že maskou nebo podmíněným prolnutím vrstvy budeme více chránit světla. Halo je totiž nejvíce viditelné kolem tmavých objektů na světlém pozadí. Velice nepříjemné to může být u fotografií s objekty proti modré obloze. Typickým příkladem je třeba hradní věž. Pro tento případ mám jednoduchou akci, která vybere modrou barvu a kompletně ji odečte z masky.

Poznámka: V ukázkových akcích je lokální kontrast proveden dvakrát - jednou klasicky, dle zde uvedeného postupu a podruhé jako smart filters, kde lze hodnoty filtru unsharp mask dodatečně změnit. Druhá akce se však provede pouze ve Phoshopu od verze 10 (CS3).

 

 


Akce ke stažení: HJ-Tutorials-kontrast.atn

Akce nejsou ověřeny v české verzí Photoshopu - v případě, že se akce zastaví s chybou, bude nutné nahrát krok akce znovu (typicky dojde k chybě např. u kroku "select layer background" - v české verzi se očekává "pozadí").

Postup nahrání akcí: Pokud není zobrazena paleta akcí, stiskněte Alt+F9. Otevřete nabídku palety (kliknutím na šipku v pravém horním rohu) a z nabídky vyberte Load Actions. Poté vyhledejte umístění, kam jste akce uložili a potvrďte v něm soubor "HJ-Tutorials-kontrast.atn". Jednodušší postup je na uloženou akci poklepat myší a automaticky se načte do Photoshopu (nemusí být vždy funkční).

Akce jsou připraveny pouze s přibližnými hodnotami nastavení, pro vlastní potřeby si hodnoty budete nejspíše muset přizpůsobit. Akce jsou připraveny pro výukové účely, tedy značně zjednodušené. Neřeší se např. nepříjemné halo u kontrastní masky, u automatického a adaptivního kontrastu je místo účinné masky nastaveno pouze podmíněné prolnutí vrstvy atd.

 


Ukázky úpravy kontrastu

Tolik tedy teorie. Nyní se podíváme na ukázkách, jaký mají tyto postupy reálný význam. Oba snímky potřebují vysoký kontrast, jeden je focen k večeru v tzv. zlaté hodině, bude u něj potřeba zvýraznit rozdíl mezi světly a stíny, u druhého je žádoucí maximálně zvýraznit poměrně dramatické mraky na obloze. Jednotlivé záložky ukazují postup úprav.

 

 

 

 

 


Zcela nakonec si můžete prohlédnout obě fotografie finálně zpracované. Nejprve vidíte fotografie tak, jak je zpracoval software fotoaparátu přímo do JPEG formátu (Nikon D90, profil Standard) a po najetí myší se zobrazí fotografie pořízené do formátu RAW, které byly zpracovány sériemi akcí ve Photoshopu.

 

Zpracování - Photoshop

Zpracování - Photoshop

 

 

 


Akce pro automatický kontrast

Protože čím dál častěji zasíláte dotazy vytvoření masky rozdílu od střední šedé, připravil jsem sadu akcí pro automatický kontrast. Důležitost autokontrastu spočívá v tom, že provádí první úpravu fotografie a na jejím správném provedení jsou závislé všechny další úpravy.

Je potřeba si také uvědomit, že návod na správnou masku pro automatický kontrast nemůže být univerzální. Síla této masky je závislá na tom, jak se fotky vyvolají v RAW konvertoru. Pokud se v RAW konvertoru provedou silnější úpravy kontrastu (nebo se použije nějaký jiný než neutrální profil), bude celkový kontrast vyšší a maska musí mnohem více chránit světlé tóny. Pokud RAW vyvoláte bez zvýšení kontrastu a použijete některý z neutrálních profilů, můžete následně autokontrast provést mnohem silněji s podstatně slabší maskou. Maska by tedy měla být přizpůsobena na váš obvyklý výstup z RAW konvertoru.

V sadě jsou tyto akce:

  • Autokontrast - autokontrast, který používá silnější masku, bude proveden méně (pokud bude potřeba, použijte jinou masku)
  • Autokontrast maximum - poměrně silné provedení autokontrastu, vyžaduje kontrolu výsledku a není vhodný do automatických akcí
  • Pomocný autokontrast - pouze pomocná akce pro maximální autokontrast
  • Rozdíl od střední šedé (přesně) - základní maska pro rozdíl od střední šedé, silněji chrání světla (maska je na rozdíl od následujících dvou zcela přesná v režimu RGB) a bude vhodná pro kontrastnější výstup z RAW konvertoru
  • Rozdíl od střední šedé (respektuje dot gain šedé nastavený ve správě barev) - tato maska už není zcela přesná, ale zvýrazněná, takže chrání méně a autokontrast bude proveden silněji. Je určena pro fotografie, které jsou v RAW konvertoru vyvolány neutrálně, s malým kontrastem a s rezervou ve světlech. Respektuje hodnotu dot gain u šedé ve správě barev (obvykle 15-25), která zajistí zesvětlení jasových informací v pomocném kanálu, který se při tvorbě masky použije a maska tak bude ve světlech méně chránit a autokontrast bude proveden silněji (z tohoto důvodu tato maska některým z vás nemusela vyhovovat)
  • Rozdíl od střední šedé (selektivný barva) - zcela jiný postup přípravy masky, uvádím ho zde spíše pro zajímavost

Pokud použijete samostatně některou z akcí pro vytvoření masky, nezapomeňte provést inverzi výběru, ze kterého masku vytvoříte (jinak by maska chránila jen střední tóny).

 

Sadu akcí stahujte tady.

 

 

Zpět na seznam článků