Svitavsko a Českotřebovsko

Psí kuchyně

Přírodní rezervace Psí kuchyně o rozloze 113,61 ha se nachází jižně od obce Semanín, mezi městy Česká Třebová a Svitavy a vlastní území leží v okrese Svitavy. Předmět ochrany: Ochrana zachovalého ekotypu jedlových bučin charakteristických pro Třebovské mezihoří.

Udávaná nadmořská výška je od 452 do 570 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 15.3. 1994 s platností od 1.6. 1994 (vyhláška 1994-03-15-vyhláška, Okresní úřad Svitavy). Poté ještě došlo k 1 přehlášení 29.3. 1999 s platností od 15.6. 1999 (nařízení 1999-03-29-2/1999, Okresní úřad Svitavy). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Kozlovská vrchovina (63d), geomorfologická jednotka: Svitavská pahorkatina (VIA3), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Číst dál...

Králova zahrada

Přírodní rezervace Králova zahrada byla vyhlášena v roce 1994 na ploše 17,36 ha (k.ú. Opatov v Čechách, okres Svitavy). Hlavním důvodem je ochrana podmáčených smrkových a jasanových olšin (Piceo-Alnetum a Pruno-Fraxinetum) s velmi bohatou populací bledule jarní. Tento různověký lužní les, jehož přirozenou součástí jsou mnohé vývraty, souše, zlomy a staré stromy s dutinami, hostí také celou řadu významných druhů hub a živočichů. V tlející dřevní hmotě nacházejí útočiště vzácné druhy brouků (zdobenec zelenavý), v dutinách stromů žijí netopýři a hnízdí ohrožení ptáci (puštík obecný, kulíšek nejmenší, žluna šedá, strakapoud malý). Tůně a potoky jsou domovem obojživelníků (ropucha obecná, rosnička zelená a skokan krátkonohý) a užovky obojkové. Zjišťováni jsou i konipas horský a ledňáček říční.

Číst dál...